MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE

NOK Építési Szabályzat

LÉTESÍTMÉNY ELHELYEZÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT

I. Létesítmény elhelyezési szabályok
Az üzemeltető Naturista Oázis Kft az alábbiak szabályok betartása esetén engedélyezi kempingezéssel kapcsolatos létesítmény telepítését a Naturista Oázis Kemping teljes területén:
1. A Naturista Oázis Kempingben bérelhető helyek átlagos mérete 60 m2 de maximálisan 100 m2. Az ennél nagyobb terület elfoglalása két bérleménynek minősül.
2. A Naturista Oázis Kempingben bérelt területre – az érvényes hazai építési szabályok alapján – olyan létesítmény telepíthető, ami jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgál, és nem helyhezkötött. Ilyen például a telepített lakókocsi, a szállítható, áthelyezhető (mobil) ház, a sátor, a jurta.
3. A szállás céljára szolgáló zárt létesítmény legnagyobb méretei:
- alapterülete max. 35,0 m2
- terepszinttől mért átlagos párkánymagassága max. 3,0 m
- átlagos terepszinttől mért legnagyobb magassága max. 4,5 m.
4. Az előtető/elősátor/árnyékoló tető és a zárt létesítmény együttes területe legfeljebb 70 m2 lehet.
5. A bérlői területen keletkező szennyvíz elhelyezése csak zárt ülepítőben engedélyezett, ahonnan rendszeresen biztosított a szennyvíz elszállítása szippantós autóval. Ahol erre lehetőség van, a bérleményről a szennyvíz elvezethető a legközelebbi higibox ülepítő tartályába is, amennyiben ezt a kemping vezetés jóváhagyta. A környezetünk és a tó tisztaságának védelme miatt a nyitott ülepítő építése nem engedélyezhető.
6. A bérelt terület előtti vízparton vagy víz fölött napozó stég létesíthető. A stég építése előzetes bejelentéshez kötött. A kemping vezetése a stég létesítését megtilthatja, ha az balesetveszélyes, nem esztétikus vagy tervezett elhelyezése jelentősen zavarhatja a szomszéd bérlő(ke)t illetve a stég anyaga veszélyes a környezetre (környezetszennyező).
Létesítmény telepítése, áthelyezése, átalakítása, bővítése előtt tervet kell készíteni az alábbi tartalommal:
a) léptékhelyes helyszínrajzi vázlat a meglévő állapotról, a területen és közvetlen környékén meglévő vonatkozási pontok (szomszédos létesítmény, fa, bokor, út, lépcső, stb.) bekottázott helyével, M 1:100 méretarányban;
b) léptékhelyes helyszínrajzi vázlat a tervezett állapotról M 1:100 méretarányban;
c) alaprajz és legalább két nézet (homlokzat) a tervezett létesítményről M 1:100-ban, a szerkezeti anyag és a színezés feltüntetésével;
d) a közvetlenül szomszédos területbérlők aláírása minden tervlapon. Ezzel nyilatkoznak arról, hogy ismerik és tudomásul veszik a tervezett változtatást. Ha nem sikerül megkapni, a NO Kft. ügyvezetője a nyilatkozatot pótolhatja.
e) a helyszínrajzi vázlatot nem szükséges szakemberrel elkészíttetni (nem szükséges műszaki rajz), amennyiben léptékhelyes és egyszerűen azonosítható a tervezett létesítmény elhelyezése, szabadkézzel is elkészíthető.
A tervet a kemping vezetőnek kell adni, aki egy héten belül vagy írásban engedélyezi a megvalósítás elkezdését, vagy pedig a NO Kft. ügyvezetőjére bízza a döntést.
A nem helyhez kötött létesítmény nem tartozik az építési törvény hatálya alá (nem építmény, nem épület), de megvalósítása során be kell tartani az építési szabályzatban előírt (253/1997. Korm.r. 50.§.) alapvető követelményeket, különös tekintettel:
- az állékonyságra és szilárdságra,
- a tűzbiztonságra,
- a higiéniára, az egészség- és környezetvédelemre,
- a használati biztonságra,
- az energiatakarékosságra és a hővédelemre,
- az élet- és vagyonvédelemre.
Az engedélyezett létesítmény építésének kezdő- valamint befejezésének időpontját legkésőbb előző nap be kell jelenteni a kemping vezetőnek.
II. Területfejlesztési szabályok
1) A NO Kft. a környezet védelmének és megóvásának figyelembe vételével a Naturista Oázis Kemping (NOK) területét folyamatosan karbantartja, fejleszti.
2) A területbérlő saját bérelt területét köteles tisztán tartani, a területén belül a bokrokat, sövényeket, füvet folyamatosan karbantartani, ápolni.
3) A bérelt területen vagy azon kívül lomokat és olyan eszközöket tartani nem szabad, melyek a kemping összképét nagymértékben rontják.
4) A bérlő az jurtáját, lakókocsiját és egyéb létesítményét tartsa megfelelő, tiszta és rendezett állapotban, ha szükséges javítsa a sérüléseket és festést.
5) A bérelt területeken és azokon kívül fát kivágni, nagyobb ágakat levágni csak a kemping vezető írásos engedélyével illetve a balesetek megelőzése érdekében az üzemeltető közreműködésével szabad. Amennyiben egy fa kivágása szükségessé vált, a bérlő köteles helyette másik fát ültetni a kivágástól számított 30 napon belül.
6) A naturista élemód egyben nyitottságot is jelent a közösségi életmódra, ezért kerüljük a kerítések építését, térelválasztónak inkább bokrokat telepítsünk. A térelválasztónak szánt bokrok magassága ne haladja meg a 150 cm-t.
7) A jelentősebb földmunkák előtt azt a bérlő köteles jelezni a kemping vezetésének.
Dirol A bérlemény villamos energia ellátását biztosító megfelelő átmérőjű vezetékeket csak föld alatt szabad vezetni, a minimális mélység: 20 cm. A balesetveszély elkerülése érdekében elsősorban földkábel használatát javasoljuk vagy a kábel műanyag csatornában történő elhelyezését.
9) Bérlői területen fürdőszoba, fürdőblokk vagy mosogató kialakításakor a szennyvíz megfelelő elhelyezéséről, elviteléről gondoskodni kell, nem szabad a talajra vagy a tóba folyatni.
10) Létesítmény elhelyezése és területfejlesztés esetén valamennyi bérlő köteles a szomszédainak, bérlőtársainak érdekeit is figyelembe véve, jogainak megsértése nélkül eljárni.
A fenti szabályok és követelmények durva megsértése esetén a kempinget üzemeltető NO Kft. jogosult a területbérleti szerződést felmondja.

Délegyháza, 2014. május 21.

Ménesi Attila
ügyvezető
NO Kft.
NO Kft. ügyvezető

Nem mi választottuk, hogy meztelenek legyünk ! Mi így születtünk !

For English version please click on the banner below

Legyél te is MNE tag !

MNE tagként kedvezményesen veheted igénybe a Naturista Oázis Kemping és a hazai naturista társzervezetek szolgáltatásait, programjait. MNE tagként kempingünkben 30% kedvezményt kapsz, emellett a magyarországi naturista társszervezetek 10% kedvezményt adnak a belépőkből. Te még nem vagy naturista ? Gyere és ismerkedj meg a naturizmussal nálunk. Yes 3 Yes 3

Magyar Naturisták Egyesülete

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
E-mail: mne(kukac)naturista.hu
Adószám: 19573690-1-13
Cégjegyzékszám: 00-19-573690

Telefon

Telefon: +36 24 512 845

Mobil: +36 70 248 8980

Naturista Oázis Kemping

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
Információ: recepcio(kukac)naturista.hu
Szállásfoglalás: foglalas(kukac)naturista.hu